VårdJuridik logo

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand Ulla Lindén har mer än 35 års erfarenhet av arbete med sjukvårdsjuridiska ärenden.

  • Grundutbildning, juris kandidatexamen Uppsala 1972.
  • Arbetat med sjukvårdsjuridiska frågor sedan 1975.
  • Driver sedan 1997 företaget VårdJuridik.

VårdJuridik ger dig:
Information om rättigheter och möjligheter i hälso- och sjukvården samt juridisk hjälp att få kompensation vid felbehandling.

VårdJuridik står för:
Erfarenhet, kunskap och empati står för kvalitet i råd och hjälp inom sjukvårdbyråkratin.

VårdJuridik kan ge:
Utbildning och information erbjuds både till vårdpersonal och allmänheten.

©2019 Ulla Lindén, VårdJuridik
Vrå säteri 2B, 740 20 Vänge
Tel: 073 655 01 06 (kl. 09.00 - 12.00) 
e-mail : ulla.linden@vardjuridik.se