VårdJuridik logo

Rättsskydd och arvode

Under vissa förutsättningar träder rättsskyddet i din hemförsäkring in och bekostar arvode för ombud.

Rättsskydd beviljas när ärendet har blivit en tvist.

Arvodet, det vill säga kostnaden för att anlita en jurist, fastställs och revideras varje år av Domstolsverket.

©2019 Ulla Lindén, VårdJuridik
Vrå säteri 2B, 740 20 Vänge
Tel: 073 655 01 06 (kl. 09.00 - 12.00) 
e-mail : ulla.linden@vardjuridik.se