VårdJuridik logo

Rättsskydd och arvode

Under vissa förutsättningar träder rättsskyddet i din hemförsäkring in och bekostar arvode för ombud.

Rättsskydd beviljas när ärendet har blivit en tvist.

Arvodet, det vill säga kostnaden för att anlita en jurist, fastställs och revideras varje år av Domstolsverket.

© 2013 Ulla Lindén, VårdJuridik
Gösta Wahlströms Väg 8, 752 31 Uppsala 
Tel: 018 - 13 11 23 (kl. 09.00 - 12.00) 
e-mail : ulla.linden@vardjuridik.se