VårdJuridik logo

Ärenden hos VårdJuridik

  • 60% av mina ärenden berör kvinnor och de flesta är mellan 50 och 60 år.
  • 1% är barn under 10 år och 1% är 80 år eller äldre.
  • 12% av klienterna är mellan 15 och 30 år.
  • 1/3 av alla fall har drabbats av en direkt felbehandling, punktion av annat organ, förväxling av höger och vänster, manipulation av intilliggande nerv osv.
  • 1/4 av fallen härrör från diagnosskada. Det innebär att man inte fått rätt diagnos eller att diagnosen har ställts för sent och patienten har hunnit ta skada.
  • Infektion i samband med behandling är också en vanligt förekommande orsak till anmälan till patientförsäkringen.
© 2013 Ulla Lindén, VårdJuridik
Gösta Wahlströms Väg 8, 752 31 Uppsala
Tel: 018 - 13 11 23 (kl. 09.00 - 12.00) 
e-mail : ulla.linden@vardjuridik.se