VårdJuridik logo

Arbetsområde

Det kan vara svårt och jobbigt att själv hantera sitt ärende när man sjuk och inte mår bra, och inte har någon erfarenhet på området.
Frågorna kan bli många när man drabbas av en skada i sjukvården.

  • Hur anmäler jag en skada?
  • Vilken preskriptionstid gäller vid anmälan av patientskada?
  • Vilken information är viktig att ta med ärendet?
  • Vad är en rimlig ersättning för min behandlingsskada?
  • Vad kan jag få ersättning för?
  • Kan jag överklaga mitt ärende om jag inte är nöjd?

VårdJuridik ger dig:
Information om rättigheter och möjligheter i hälso- och sjukvården samt juridisk hjälp att få kompensation vid felbehandling.

VårdJuridik står för:
Erfarenhet, kunskap och empati står för kvalitet i råd och hjälp inom sjukvårdbyråkratin.

VårdJuridik kan ge:
Utbildning och information erbjuds både till vårdpersonal och allmänheten.

©2019 Ulla Lindén, VårdJuridik
Vrå säteri 2B, 740 20 Vänge
Tel: 073 655 01 06 (kl. 09.00 - 12.00) 
e-mail : ulla.linden@vardjuridik.se