VårdJuridik logo

Känner du dig maktlös i sjukvården?

Blir du inte hörd, har du svårt att framföra dina synpunkter?

Det kan vara svårt för den enskilda patienten att känna till sina rättigheter och få prövning och kompensation vid felbehandling.

VårdJuridik arbetar med rådgivning och biträde vid ersättningskrav i samband med felbehandling i sjukvården.

Godkänd av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd att företräda klienter med rättsskydd.
Innehar ansvarsförsäkring.

©2019 Ulla Lindén, VårdJuridik
Vrå säteri 2B, 740 20 Vänge
Tel: 073 655 01 06 (kl. 09.00 - 12.00) 
e-mail : ulla.linden@vardjuridik.se