VårdJuridik logo

Känner du dig maktlös i sjukvården?

Blir du inte hörd, har du svårt att framföra dina synpunkter?

Det kan vara svårt för den enskilda patienten att känna till sina rättigheter och få prövning och kompensation vid felbehandling.

VårdJuridik arbetar med rådgivning och biträde vid ersättningskrav i samband med felbehandling i sjukvården.

Godkänd av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd att företräda klienter med rättsskydd.
Innehar ansvarsförsäkring.

© 2013 Ulla Lindén, VårdJuridik
Gösta Wahlströms Väg 8, 752 31 Uppsala
Tel: 018 - 13 11 23 (kl. 09.00 - 12.00) 
e-mail : ulla.linden@vardjuridik.se